Polski
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Pyły i tlenki azotu wpływają na nasze zdrowie

Poprzez wprowadzenie winiety Crit’Air francuski rząd ma nadzieję, że możliwie szybko zostaną osiągnięte odpowiednie unijne wytyczne dotyczące zanieczyszczeń powietrza oraz zdrowia ludności.
Poprzez sprzężenie kategorii Crit’Air z europejskimi normami emisji spalin (EURO-Norma 1-6d) oraz datą pierwszej rejestracji pojazdów nastąpi, zdaniem rządu, szybka redukcja substancji szkodliwych. Szczególnie oczekiwany jest odczuwalny spadek tlenków azotu (NOx), pyłów (PM), węglowodorów (HC) i tlenków węgla (CO).

Zanieczyszczenia powietrza – ich przyczyna i oddziaływanie

Obok gazów atmosfera zawiera także płynne i trwałe substancje, które występują w różnorakich koncentracjach. Przedstawiają one kompleksową mieszankę chemicznych, organicznych i nieorganicznych substancji, które określa się jako "unoszone w powietrzu cząsteczki stałe". Te unoszone w powietrzu cząsteczki stałe są często określane angielskim skrótem PM, „Particulate Matter“.

Przez otaczające powietrze jesteśmy stale konfrontowani z substancjami zanieczyszczającymi powietrze. Te cząsteczki stałe pochodzą przeważająco z domowych instalacji grzewczych, przemysłu, intensywnego rolnictwa i w końcu z procesów spalania paliw, tzn. z ruchu drogowego.
Pochodzące z silników samochodowych emisje są kompleksowe a ich skład bardzo zmienny. Cząsteczki stałe składają się z tlenków węgla, tlenków azotu, sadzy, siarczanów i metali. Jakościowy i ilościowy skład spalin jest zależny od używanego paliwa, od typu silnika i jego wieku, stanu technicznych ustawień oraz serwisu silnika, od systemu czyszczenia spalin i od użytkowania samochodu. Tutaj szczególnie, czy jest on używany często czy rzadko, czy jeździmy szybko czy wolno oraz czy na krótszych czy dłuższych dystansach.
 
Spaliny z silników diesla bez systemu kontroli emisji albo z ograniczonym systemem zawierają więcej pyłów. Dwa studia IARC (Międzynarodowa Agencja Badania Raka) pokazują tendencję zwyżkową ryzyka raka płuc i raka pęcherza moczowego, która związana jest z mocnym wzrostem spalin z silników diesla.

Potencjalne zagrożenie zanieczyszczeń powietrza nie ogranicza się tylko do raka płuc. W zależności od wielkości wchłaniają się one głębiej do systemu oddechowego. Cząsteczki PM 2,5 docierają do pęcherzyków płucnych, gdzie powodują zapalenia, co może prowadzić do dolegliwości płuc, takich jak zapalenia oskrzeli, astma i w końcu rak. Większe cząsteczki (PM10) zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, gdzie mogą szczególnie u dzieci wywoływać choroby takie jak ostre zapalenie gardła albo zapalenie tchawicy.

Przez pył ponad 42.000 zgonów rocznie

Także wiele innych zdrowotnych zakłóceń jest łączone m.in. z pyłami. Generalnie powodują one przez choroby serca i płuc wzrost przedwczesnych zgonów. Pyły są powodem ponad 42.000 przedwczesnych zgonów każdego roku we Francji.

Według najnowszego "ilościowego szacowania skutków zdrowotnych" francuskiego Urzędu Normalizacyjnego dla Opieki Zdrowotnej zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za śmierć 2 441 ludzi każdego roku na obszarze miejskim Paryża. Do tego dochodzi jeszcze 4 166 zgonów przez zanieczyszczenie powietrza na przedmieściach Paryża.