Polski
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Crit-Air.pl Informacje dotyczące winiety Crit’Air Strefy ekologiczne we Francji

Francuskie strefy ekologiczne w miastach i metropoliach

Francuskie strefy ekologiczne nazywane są we Francji ZCR (Zones à Circulation Restreinte). Oznacza to ograniczoną możliwość wjazdu, która może zamienić się w całkowity zakaz. Takie ZCR mogą zostać wnioskowane i wprowadzone przez miasta, gminy i metropolie (aglomeracje). Zezwala na to krajowe rozporządzenie Décret ZCR 2016-847 z dnia 28.06.2016.

Aby samochód mógł przejechać przez ustaloną strefę ekologiczną, to musi posiadać jedną z sześciu winiet Crit'Air, które są dostępne w różnych kategoriach. Jaka kategoria Crit’Air w jakim czasie może wjechać do strefy ekologicznej, to ustala miasta lub metropolia, według stopnia zanieczyszczenia powietrza w danym dniu.

Jakie winiety mogą wjechać do których stref ekologicznych, to z reguły ogłasza miejscowa władza dzień wcześniej.

Ma to znaczenie dla spedytora albo przewoźnika autobusowego tylko wtedy, jeśli pojazdy, którego to dotyczy, posiada tylko winietę 5 albo 4 a w tym czasie w strefie ekologicznej władze ogłosiły tak zwany wyż zanieczyszczenia powietrza. W tym przypadku mimo posiadania winiety nie można wjechać do tej strefy.

Różne rodzaje dodatkowych znaków

Pod znakiem zakazu ZCR (Zones à Circulation Restreinte) znajduje się często dodatkowy znak. Na tym dodatkowym znaku, który może wystąpić w różnych wariantach, często przedstawiane są także winiety, z którymi z reguły można wjechać do zaczynającej się za znakiem strefy ekologicznej.

Może tutaj rozchodzić się o ciężarówki, autobusy, osobówki, pojazdy lekkie i motocykle. W każdym przypadku te typy pojazdów, których to dotyczy, są przedstawione na dodatkowym znaku. Na załączonym tutaj dodatkowym znaku dotyczy to lekkich transporterów i ciężarówek, które od poniedziałku do piątku w godzinach 6-19 mogą wjechać do strefy tylko z jedną z 6 pokazanych winietek.

Ponieważ jednak są także starsze pojazdy, które jako osobówki lub pojazdy użytkowe z datą rejestracji przed 01.01.1997 nie otrzymają winiety, to dla nich wjazd (w tym konkretnym przypadku) w godzinach 6-19 od poniedziałku do piątku jest zakazany.

W wielu innych przypadkach widoczny jest jeszcze jeden dodatkowy znak, który w uproszczeniu przedstawia zakaz wjazdu. 

Te proste dodatkowe znaki, które zostały zainstalowane poniżej znaków ZCR już od 1.09.2015, oznaczają dotychczas, że żadna ciężarówka ani autobus z wagą powyżej 3,5 t "Categorie 1" nie może wjechać do strefy ZCR między 8.00 a 20.00.

Jako „Categorie 1“ określane są we Francji pojazdy, których emisje substancji szkodliwych są tak wysokie, że nie mogą one wjeżdżać do stref ekologicznych między godziną 8.00 a 20.00.

Dotyczy to więc przedstawionych już wcześniej pojazdów powyżej 3,5 t, które nie otrzymają żadnych winiet. Zakazy wjazdu obowiązują poza tym - o ile nie jest to przedstawione inaczej na znaku - zawsze od poniedziałku do piątku między 8.00 a 20.00. Obowiązuje to także wtedy, jeśli na znaku nic nie jest zaznaczone. Dla starych autobusów M2 i M3 jak i ciężarówek N2 i N3 zakaz wjazdu obowiązuje od poniedziałku do niedzieli, o ile zostały zarejestrowane przed 01.10.2001.